Agentura regionálního rozvoje

Regionální rozvoj

projekt

Agentura prostřednictvím zkušených odborníků nabízí řadu služeb. Jedná se zejména o získávání finančních prostředků z dotací a grantů na nejrůznější projekty. Provedeme vás kompletně dotační problematikou od prvotních konzultací, přes zpracování žádosti až po vyúčtování a závěrečné přiznání dotace. Pro rozvoj vašich aktivit pomáháme najít vhodné lokality prostřednictvím databáze brownfields a greenfields, zajistíme vám potřebné informace, analýzy či studie. Připravíme projektové dokumentace, inženýrink, rozpracujeme vaše rozvojové plány. 

Služby

  • Konzultace projektových záměrů
  • Zpracování strategických dokumentů a analýz 
  • Zpracování projektových dokumentací, technický a autorský dozor
  • Konzultace a příprava projektů na téma hospodaření s vodou – protipovodňová ochrana, sucho
  • Organizace workshopů a seminářů 
  • Zpracování propagačních materiálů, výročních zpráv, prezentačních panelů a podobně
  • Vytvoření webových aplikací
  • GIS (Geografický informační systém)