Agentura regionálního rozvoje

Rozvojové plány

Nabízíme podporu při řešení klíčových aktivit a projektů při strategickém plánování, zpracování rozvojových koncepcí a koncepčních materiálů.

Služby

  • Sestavení odborných týmů, zajištění nezbytných odborností
  • Koordinace tvorby materiálů a dokumentů nebo vybraných částí
  • Vyhledávání vhodných zdrojů financování
  • Zpracování strategických, rozvojových a koncepčních materiálů a dokumentů
  • Sběr, vyhodnocení, interpretace potřebných dat jak pro tvorbu materiálů a dokumentů, tak pro jejich vyhodnocení
  • Propagace, osvětová a publikační činnost