Agentura regionálního rozvoje

Dotační ambulance

Vyhledáváme dotační tituly, poskytujeme poradenství a pomáháme s přípravou projektů v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Libereckém kraji. Dále soustředíme pozornost na dotační tituly, přípravu a administraci projektů na území Libereckého kraje v dalších oblastech zájmu, jako je životní prostředí, veřejná infrastruktura, vzdělávání, sociální oblast, zdravotnictví, doprava, cestovní ruch a mnoho dalších témat.

Dotační ambulance je bezplatnou konzultační službou, která Vás více nasměruje na vhodný dotační titul pro Váš záměr.

Délka konzultace činí max. 1 hodinu.

Konzultace probíhají v sídle ARR:

Evropský dům, U Jezu 525/4, 46001 Liberec, 4. patro

Dle zvoleného tématu Vám bude přidělen konzultant a budou Vám nabídnuty termíny konzultace k výběru. V případě, že se konzultace z jakýchkoliv důvodů nebudete moci zúčastnit, nezapomeňte s využitím zaslaného odkazu konzultaci zrušit!

 

REZERVACE