Agentura regionálního rozvoje

Péče o zeleň

Nabízíme zpracování projektové dokumentace na ošetření veřejné zeleně nebo novou výsadbu. Nastavíme projekt podle požadavků dotací, zpracujeme a podáme žádost o dotaci. Zajišťujeme technický i autorský dozor. Jsme hlavním partnerem Krajské správy silnic Libereckého kraje v koncepční péči o zeleň kolem silnic.

Služby

  • Zpracováváme plán údržby veřejné zeleně.
  • Zajistíme posudky, stanoviska i další vyjádření dotčených subjektů.
  • Projektovou dokumentaci zpracujeme v souladu s dotačními požadavky.