Agentura regionálního rozvoje

Liberecký kraj sobě

projekt

Podpora regionálních malých podnikatelů, tradičních řemeslníků, výrobců potravin a místních zemědělců je jednou z priorit Libereckého kraje. Projekt Liberecký kraj sobě je platformou, kde každý zájemce o regionální výrobky či zajímavé zážitky spojené například s tradičním řemeslem a naším krajem najde ucelenou nabídku včetně kontaktů na výrobce a podnikatele. Zároveň prostřednictvím projektu podporujeme rozvoj drobných podnikatelů a jejich vzdělávání. 

Služby

  • Nabízíme ucelenou databázi regionálních výrobců a malých podnikatelů včetně všech aktuálních nositelů příslušných regionálních značek a ocenění
  • Spravujeme webový portál www.lksobe.cz
  • Propagujeme regionální výrobce a malé podnikatele s vazbou na tradici a regionální specifika
  • Podporujeme rozvoj regionálních výrobců a malých podnikatelů
  • Spolupracujeme s dalšími oborovými organizacemi a platformami