Agentura regionálního rozvoje

Dotační management

Nabízíme spolupráci při realizaci investičních a neinvestičních projektů financovaných z evropských strukturálních fondů, komunitních zdrojů, ale i národních zdrojů. Připravujeme a dlouhodobě realizujeme projekty financované z dotačních titulů jak v pozici zpracovatele žádosti o dotaci, tak partnera nebo subdodavatele. Prioritně realizujeme projekty ve spolupráci s organizacemi a institucemi v Libereckém kraji.

Služby

  • Konzultace projektového záměru
  • Projektová příprava (zpracování studie projektu, zpracování CBA - ekonomické analýzy, zpracování projektové dokumentace, nastavení finančního plánu, nastavení harmonogramu projektu apod.)
  • Vyhledání vhodného dotačního titulu a podání žádosti o dotaci
    Dotační ambulance
  • Administrace žádosti o dotaci (vč. vyúčtování projektu)
  • Zprávy o udržitelnosti projektu