Agentura regionálního rozvoje

Soutěž Karla Hubáčka

projekt

Od roku 2019 je Agentura hlavním organizátorem Soutěže Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje. Soutěž je zaměřena na prezentaci kvalitní architektury i stavitelství celého Libereckého kraje, podporuje komplexní realizaci staveb a venkovského prostoru od architektonického pojetí až po řemeslný detail. Současně dává vyniknout novým talentům, neboť každý by si přál, aby se v našem kraji narodil nový, třeba i menší, ale stejně chytrý, reinkarnovaný Ještěd.

Služby

  • Zajišťujeme registraci účastníků
  • Spravujeme web a FB soutěže
  • Zajišťujeme propagaci soutěže a jejich výsledků v odborných mediích
  • Realizujeme veřejné hlasování na webu soutěže.
  • Zajišťujeme putovní výstavy přihlášených projektů.
  • Organizujeme závěrečné slavnostní vyhlášení vítězů soutěže.