Agentura regionálního rozvoje

Chytřejší Liberecký kraj

Provádíme koordinaci prací v rámci naplňování Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj. Zajišťujeme průběžné naplňování projektů akčního plánu s cílem dosažení realizace těchto projektů a provádění další činnosti související s naplňováním Akčního plánu s jasnou vazbou na téma „SMART“.

Služby

  • Monitorujeme a vyhodnocujeme akční plán koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj
  • Sledujeme trendy a zkušenosti v oblasti "smart"
  • Komunikujeme a budujeme partnerství
  • Koordinujeme jednotlivé projekty Libereckého kraje
  • Aktualizujeme zásobník projektů