Agentura regionálního rozvoje

Pozvánka

ONLINE Závěrečná konference projektu STRIMA II

Zveme Vás na závěrečnou konferenci projektu STRIMA II: Česko-saský management povodňových rizik II, která se bude konat dne 20. 11. 2020, ONLINE. Na konferenci budou prezentovány výsledky přeshraniční spolupráce v průběhu pětiletého trvání projektu STRIMA I a II.

Témata konference:

  • Jak navrhujeme vodní stavby a obytné budovy, abychom zabránili škodám způsobeným povodněmi?
  • Jak můžeme podpořit obce při snižování škod způsobených povodněmi?
  • Jak zajistíme, aby bylo využívání půdy odolnější vůči povodním?
  • Nejprve povodeň, pak sucho: Jak můžeme vytvářet synergie využívat existující plánovací nástroje pro vodní hospodářství?

Akce bude tlumočena do dvou jazyků (němčiny a češtiny).

Účast na webové schůzce je zdarma, počet účastníků je omezený. Zaregistrujte se prosím do 15. listopadu 2020:

https://mitdenken.sachsen.de/1021430

Další informace obdržíte s potvrzením registrace.

Více informací o projektu STRIMA II : www.strima.sachsen.de

Přihláška a program >>