Agentura regionálního rozvoje

Datový portál Libereckého kraje

projekt

Cílem projektu „Informační a datový portál Libereckého kraje“ je vznik jednotného datového portálu pro zpřístupnění relevantních dostupných veřejných dat a informací. Zveřejnění specifických typů dat, datových sad, otevřených dat a informací o podstatných stavech a fenoménech života v regionu – o dopravě, projektech kraje, investicích, památkách, životním prostředí apod. Projekt je součástí naplňování Akčního plánu koncepce „Chytřejší kraj pro Liberecký kraj“.

Datový portál je realizován jako pilotní oveření v rámci projektu SALK III

Cílem aktivity je ověřit funkčnost Informačního a datového portálu Libereckého kraje, nového nástroje podporujícího inovační ekosystém v regionu. Realizace pilotního ověření byla schválena RVVI v září 2022. Uvedený nástroj je úspěšně realizován i v jiných krajích ČR, od kterých čerpáme zkušenosti.

Služby

SDÍLEJTE NA NAŠEM PORTÁLU VAŠE DATA

Máte zájem sdílet vaše data z veřejného, výzkumného i soukromého sektoru určená pro veřejnost na našem datovém portálu? Neváhejte nás kontaktovat. Také Vaše aplikace na základě veřejně dostupných dat mohou být umístěny na našem portálu a tím být zároveň přínosem k přehlednému získání informací pro občany.