Zavři

Prostřednictvím našich aktivit přispíváme k rozvoji regionů, především pak libereckého kraje. Jsme dlouhodobým partnerem kraje, obcí a měst, neziskového sektoru, podnikatelů a institucí.

Spolupracovali jsme na realizaci projektů v našem kraji za více než 5 mld Kč, zajistili jsme jejich dotační podporu. Projekty, které pomáháme realizovat, jsou nejrůznějšího charakteru  - rekonstrukce silnic, výstavba škol nebo jejich vybavení, využití brownfieldů, výstavby varovných systémů před povodněmi, vodních nádrží nebo jiných opatření v krajině. Zpracovali jsme plán péče o aleje na frýdlantsku a postupně jej naplňujeme. Pomáháme začínajícím i zavedeným podnikatelům s jejich nápady, inovacemi, s prosazením na trhu. Propagujeme region v oblasti cestovního ruchu.

Agentura regionálního rozvoje

Expertní podpora
ve prospěch

kraje, jeho obyvatel,
podnikatelů
a institucí.

Otevři
NAŠE PROJEKTY:
Soutěž Karla Hubáčka
Investuj pod Ještědem
Hospodaření s vodou
1012+
Liberecký kraj sobě
Datový portál Libereckého kraje