Agentura regionálního rozvoje

STRIMA II

projekt

Cílem projektu je rozvoj a zdokonalení řízení rizik spojených s povoněmi v česko-saském příhraniční. Hlavním cílem projektu je přizpět ke snižování povodňových rizik způsobených povodněmi a extrémními srážkami. Prostřednictvím prohloubením analýzy typických škodných funkcí na obytných budovách a infrastruktuře budou efektivněji koncipovány preventivní opatření. Na příhraničních tocích má být dále zlepšována realizace protipovodňové prevence. Projekt STRIMA II navazuje na projekt STRIMA realizovaný 7/2013 - 2/2015.

Hlavní plánované výsledky projektu:

  • Metodiky ke snižování povodňových škod na obytných budovách, infrastruktuře a životním prostředí
  • Pilotní vyhodnocení vzorového území na Povodí Olešky. Návrh koncepčních opatření vedoucích ke snížení dopadů povodní a sucha
  • Zpracování a vyhodnocení ekonomických dopadů povodní - škod na životním prostředí 
  • Zlepšení komunikačních a informačních postupů a technologií pro obyvatelstvo

 

Služby