Agentura regionálního rozvoje

Hospodaření s vodou

Agentura se dlouhodobě věnuje problematice ochrany před povodněmi a dopady sucha. Chytré hospodaření s vodou má mnoho podob a naším cílem je vhodně nasměrovat klienty k nejvhodnějším řešením - a nejlépe s využitím grantů a dotací. 

Poradíme, jak připravit a realizovat opatření v krajině jako jsou vodní nádrže, tůně, revitalizace toků, jak uzpůsobit hospodaření na zemědělské půdě a jak tato opatření začlenit do krajiny. Poradíme, jak se připravit na hrozící povodně. Poradíme, jak zadržovat vodu v krajině i sídlech pro období sucha, jak s ní hospodařit v budovách a centrech obcí a měst.

Provozujeme Katalog dotačních příležitostí přehled dotačních programů na téma ochrany před povodněmi a dopady sucha

Služby

  • Provádíme konzultace, analýzy, studie, investiční záměry
  • Zajistíme projektové dokumentace včetně inženýrinku
  • Zpracujeme žádosti o dotace, provedeme Vás dotační problematikou. 
  • Provozujeme Katalog dotačních příležitostí zjednodušený přehled dotací v oblasti vody