Agentura regionálního rozvoje

Digitální inovační HUB

projekt

Plánujete digitalizovat? Využijte služeb Digitálního inovačního HUBu pro Liberecký a Královéhradecký kraj

DIH Northeast podporuje malé a střední firmy a veřejnou správu v zavádění digitálních technologií. Zvýšíme Vaši efektivitu a budoucí konkurenceschopnost.

Služby

Test before invest je proces o několika stupních, které lze absolvovat postupně nebo vybrat jen ty nejvalidnější části. Zahrnuje digitální audit, aplikaci digitálních technologií a testování konceptů v testbedu.

Digitální audit

Během digitálního auditu budeme naslouchat, ptát se a ověřovat. Zapojíme zkušenosti a znalosti našich expertů včetně obecně platných best practices. Zhodnotíme současný stav, doporučíme, jak se posunout dál. Ukážeme na největší příležitosti a na největší bolesti. Společně určíme priority jednotlivým oblastem změn.

Digitální technologie

Sdružujeme řadu špičkových pracovišť z Libereckého a Královéhradeckého kraje, která úspěšně nabízí své digitální technologie zákazníkům v Česku i v zahraničí. Propojíme vás s nimi, doporučíme nejlepší cestu k řešení a poskytneme řadu doplňkových služeb, například poradenství Platinn nebo dotační management v oblasti podpory digitalizace.

Testbed

Současná dynamika trhu klade vysoké nároky na inovační procesy firem. Tempo mezi uváděním novinek na trhu se zkracuje. Vítězí firmy, které jsou schopny efektivně přicházet s novou přidanou hodnotu svých produktů. Testbed vám pomůže s otestováním vašeho záměru před tím, než do něj investujete vysoké finanční částky.