Agentura regionálního rozvoje

Tradiční sklářské regiony se propojují

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0003016 / Tento projekt je realizován z Programu Přeshraniční Spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Hlavním cílem projektu je posílení cestovního ruchu v přeshraničním česko-polském území Křišťálového údolí (území Libereckého kraje) a Dolního Slezska (okres Jeleniogórski, resp. Karkonoski) a tedy návštěvnosti nabídky cestovního ruchu v oblasti prezentace historie, expozic, tradiční výroby skla aj. obdobných aktivit sklářských provozů, dílen a muzeí. Projekt tak přispívá k uchování a rozvoji nehmotného kulturního dědictví příhraničního česko-polského území v oblasti sklářského řemesla.

 

Aktuální výzva: V rámci projektu „Tradiční sklářské regiony se propojují“ připravujeme presstrip, který ukáže téma tradiční výroby na české a polské straně. Novinářům představíme naše regiony 22. a 23. 6. 2022. Pokud jste výrobcem skleněných výrobků nebo šperků, provozujete muzeum s danou tématikou nebo máte jinou relevantní aktivitu, pošlete nám prosím informaci o vašem provozu a zájmu představit se českým a polským médiím.

Přihlášky a informace: info@crystalvalley.cz

Doplňující informace:

  • váš provoz je relevantní tradiční, ideálně řemeslná nebo umělecká výroba (sklo, svítidla, bižuterie, vánoční ozdoby, tavené plastiky, šperky apod.) nebo expozice, která toto téma dlouhodobě prezentuje návštěvníkům (muzeum, galerie)
  • váš provoz je připraven na návštěvnický provoz a má tedy smysl zvát k vám návštěvníky (i mimo uvedený presstrip)
  • prohlídka bude odborně vedena
  • v rámci tohoto presstripu bude tato ukázková prohlídka zdarma
  • překlad do polštiny zajišťuje pořadatel presstripu v rámci uvedeného projektu
  • konkrétní časový harmonogram akce sestaví pořadatel v kooperaci s přihlášenými zájemci