Agentura regionálního rozvoje

Tradiční sklářské regiony na obou stranách hranice se podporují

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0003016 / Tento projekt je realizován z Programu Přeshraniční Spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Hlavním cílem projektu je posílení cestovního ruchu v přeshraničním česko-polském území Křišťálového údolí (území Libereckého kraje) a Dolního Slezska (okres Jeleniogórski, resp. Karkonoski) a tedy návštěvnosti nabídky cestovního ruchu v oblasti prezentace historie, expozic, tradiční výroby skla aj. obdobných aktivit sklářských provozů, dílen a muzeí. Projekt tak přispívá k uchování a rozvoji nehmotného kulturního dědictví příhraničního česko-polského území v oblasti sklářského řemesla.