Smart Akcelerátor Libereckého kraje

PODPORA PODNIKÁNÍ, INOVACÍ

A VÝZKUMU 2021+

V LIBERECKÉM KRAJI

pomozte nám nastavit priority

Jsme přesvědčeni, že síla nápadů a inovací, na kterých můžeme stavět ekonomickou prosperitu našeho regionu a kterými můžeme úspěšně konkurovat světu, není závislá ani na počtu obyvatel, ani na velikosti území. V současné době, kdy zprávy k epidemiologické situaci pomalu střídají diskuse o ekonomických perspektivách, si vás dovolujeme vyzvat k zapojení do veřejné konzultace pro přípravu priorit Libereckého kraje v oblasti podpory podnikání, inovací, výzkumu a vývoje, a to na podkladu Regionální inovační strategie Libereckého kraje (regionální příloha Národní výzkumné a inovační strategie ČR). Tento dokument staví na odborném know-how místní výzkumné základny, perspektivních odvětvích a sektorech. Své priority opírá o nejpokročilejší znalosti a technologické trendy. Je úzce propojen s nastavením finančních zdrojů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v období 2021+ jak na evropské, národní i regionální úrovni.

V rámci přípravy finančních zdrojů pro oblast výzkumu, vývoje a inovací byly na evropské i národní úrovni zpracovány studie, které specifikují  vynořující se trendy v tzv. klíčových technologických směrech, u kterých existuje předpoklad, že budou významným směrem ovlivňovat vývoj průmyslových oborů i život společnosti v následujících letech. 

Rádi bychom vás požádali o vyjádření k jednotlivým oblastem a jejich využitelnosti v oboru, ve kterém působíte. Oblasti, které vyhodnotíte jako nejvíce relevantní, zahrneme do aktuálně připravované verze Regionální inovační strategie Libereckého kraje (krajské RIS3).

Zapojte se do 31. května 2020

Vyberte oblast nebo oblasti vašeho zájmu a odpovězte prosím na otázky v dotazníku.

POKROČILÉ MATERIÁLY

NANOMATERIÁLY

POKROČILÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE

LIFE-SCIENCE

UMĚLÁ INTELIGENCE

MIKRO A NANOELEKTRONIKA, FOTONIKA

BEZPEČNOST A KONEKTIVITA

Pro více informací nás můžete kontaktovat

Milan Pštross

m.pstross@arr-nisa.cz

723 702 323

Ivana Ptáčková 

i.ptackova@arr-nisa.cz

739 461 115

Tato aktivita je realizována v rámci projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016369, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

logolinka